Para ilgili herşey  
 


Dünyanın en büyük ekonomileri

Dünyanın GSMH'a göre ekonomi büyüklüğü sırası;

Ülkeler 2007 GSMH (gayri safi milli hasıla) (Milyar $)
ABD 13.928.5
Japonya 4.599.4
Almanya 3.036.9
Çin 2.871.0
İngiltere 2.552.7
Fransa 2.370.8
İtalya 1.949.9
Kanada 1.357.1
İspanya 1.325.3
Rusya 1.158.9
Brezilya  1.044.8
Kore  929.7
Hindistan 933.0
Meksika 840.7
Avustralya 794.1
Hollanda 710.6
Belçika 409.8
İsviçre 397.5
İsveç 405.3
Türkiye 400.4

 
Toplist